• Aktuálne články

  OZNAM !!!

  Milí rodičia a cvičenci Týmto vám oznamujeme, že z dôvodu prijatia nových opatrení sa tréningová príprava ruší do odvolania. V prípade zmeny opatrení vás budeme informovať o tréningovej príprave....

  Oznam tréningová príprava, nábor nových členov

  Týmto Vám oznamujeme že vzhľadom na prijaté opatrenia sa budú naďalej tréningy ako aj  nábor nových členov konať vo vonkajších priestoroch areály školy do 30.09.2020. Žiadam aby si cvičenci...

  OZNAM – prihláška do CVČ

  Milí rodičia a cvičenci Týmto Vás žiadame o vyplnenie prihlášky do do záujmového útvaru (klubu, kurzu) v školskom roku 2020/2021. Túto prihlášku žiadame vyplnenú a podpísanú odovzdať trenérovy Martinovi Košalovi na...

  Nábor nových členov

  KK-Iglow_riadkova