• Aktuálne články

  Oznam tréningová príprava, nábor nových členov

  Týmto Vám oznamujeme že vzhľadom na prijaté opatrenia sa budú naďalej tréningy ako aj  nábor nových členov konať vo vonkajších priestoroch areály školy do 30.09.2020. Žiadam aby si cvičenci...

  OZNAM – prihláška do CVČ

  Milí rodičia a cvičenci Týmto Vás žiadame o vyplnenie prihlášky do do záujmového útvaru (klubu, kurzu) v školskom roku 2020/2021. Túto prihlášku žiadame vyplnenú a podpísanú odovzdať trenérovy Martinovi Košalovi na...

  Nábor nových členov

  KK-Iglow_riadkova

  3. KOLO ŽIACKEJ LIGY VÚKABU A TAÚK SEZÓNA 2019 – 2020 – Košice

  IMG-4633 Dňa 8.3.2020 sa v Košiciach konalo 3. kolo žiackej ligy VÚKABU a TAÚK na ktorej sa zúčastnili aj cvičenci karate klubu Iglow. Naši 14 cvičenci získali celkom 23 medailí a obsadili tak...