46. ROČNÍK – Najúspešnejší športovci regiónu Spiš za rok 2018 – SMIŽANY

Slávnostné udeľovanie ocenení sa konalo 7. marca 2019 v Kultúrnom dome v Smižanoch. V rámci regiónu sa už 46. rokov koná vyhodnotenie najlepších športovcov regiónu Spiš. Aj tento rok sa oceňovali športové výsledky kolektívov, jednotlivcov ako aj zaslúžilých športovcov okresov Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica. Cenné tituly si odniesli aj športovci z karate klubu Iglow Spišská Nová Ves.

Za prítomnosti Ivana Čierneho, zástupcu predsedu Slovenského olympijského a športového výboru, predsedu Olympijského klubu SPIŠ Viliama Mjartana a ďalších pozvaných hostí boli najúspešnejším športovcom a športovým kolektívom odovzdané prestížne regionálne ocenenia v kategóriách najúspešnejší jednotlivec, najúspešnejší kolektív, Cena Embraco Slovakia s.r.o. – Talent roka, Cena fair play, najúspešnejší tréner a úspešných športovcov z regiónu mohli nominovať aj mestá a obce.

Ani na tomto oceňovaní nechýbali zástupcovia z karate klubu Iglow Spišská Nová Ves, ktorí získali ocenenia.