Aktuálne tlačivo k vyhláseniu o poukázaní 2% dane

Aktuálne tlačivo k

VYHLÁSENIU  o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby :4

Vyhlásenie-o-poukázaní-2-z-dane-z-príjmov-za-rok-2018