OZNAM

OZNAM

Týmto žiadame rodičov pokročilých cvičencov o zaslanie fotky dieťaťa  (tváre) za účelom vyhotovenia preukazu pre dieťa v rozmere 3,5 cm x 4,5 cm.