MAJSTROVSTVÁ TAUK KADETOV,JUNIOROV A U21 – 24.11.2019

Dňa 24.11.2019 sa konali Majstrovstvá TAUK kadetov, juniorov a U21 v Kežmarku. Táto súťaž bola postupová  pre kadetov, juniorov a U21 na Majstrovstvá Slovenska ktoré sa budú konať dňa 7.12.2019 v Trnave.

 

Na tejto súťaži sa zúčastnili 16 cvičenci Karate klubu IGLOW ktorí získali celkom 30 medailí z toho 22 zlatých, 5 strieborných a 3 bronzové.

Výsledky jednotlivcov :

Karate Klub IGLOW, o. z.

Jednotlivci

disciplína         štarty   1. miesto         2. miesto         3. miesto         spolu

kata                       16        8                        4                       2                 14

kumite                   16       14                      1                         1                           16

 

Meno                                   kategória                                                                                          Výsledok

Andráš Martin Kumite starší juniori 18-20 rokov do 67kg……………………………………………………1

Andráš Martin Kata starší juniori 18-20 rokov           …………………………………………………………………1

Antoš Vojtěch Kata mladší kadeti 12-13 rokov pokročilí …………………………………………………….1

Antoš Vojtěch Kumite mladší kadeti 12-13 rokov nad 55kg pokročilí……………………………………1

Cunik Adam    Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 45kg pokročilí…………………………………….3

Cunik Adam    Kata mladší kadeti 12-13 rokov pokročilí…………………………………………………….3

Černická Zuzana         Kata kadetky 14-15 rokov………………………………………………………………1

Černická Zuzana         Kumite kadetky 14-15 rokov do 54kg……………………………………………..1

Černický Juraj Kata juniori 16-17 rokov…………………………………………………………………………..3

Černický Jakub           Kata juniori 16-17 rokov…………………………………………………………………………..2

Černický Juraj Kumite juniori 16-17 rokov do 76kg……………………………………………………………1

Černický Jakub           Kumite juniori 16-17 rokov do 55kg……………………………………………………………1

Geletková Laura         Kumite mladšie kadetky 12-13 rokov nad 50kg pokročilé…………………..1

Geletková Laura         Kata mladšie kadetky 12-13 rokov pokročilé…………………………………….1

Gyomrai Ján    Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 50kg pokročilí……………………………………..2

Hauser Igor     Kumite juniori 16-17 rokov do 68kg…………………………………………………………….1

Hrubá Lenka   Kumite mladšie kadetky 12-13 rokov do 45kg začiatočníčky…………………………..1

Hrubá Lenka   Kata mladšie kadetky 12-13 rokov začiatočníčky…………………………………………..2

Janovčík Maroš           Kumite juniori 16-17 rokov nad 76kg…………………………………………………………..1

Janovčík Maroš           Kata juniori 16-17 rokov…………………………………………………………………………….1

Kešelák Dominik        Kata kadeti 14-15 rokov…………………………………………………………………1

Kešelák Dominik        Kumite kadeti 14-15 rokov do 70kg…………………………………………………1

Krivda Marek  Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 40kg pokročilí……………………………………..1

Krivda Marek  Kata mladší kadeti 12-13 rokov pokročilí……………………………………………………..2

Krivdová Sára Kata juniorky 16-17 rokov………………………………………………………………………….1

Krivdová Sára Kumite juniorky 16-17 rokov nad 59kg………………………………………………………..1

Pekarčíková Monika   Kata staršie juniorky 18-20 rokov……………………………………………………1

Pekarčíková Monika   Kumite staršie juniorky 18-20 rokov nad 68kg………………………………….1

Zimnikovalová Zoja    Kata juniorky 16-17 rokov……………………………………………………………..2

Zimnikovalová Zoja    Kumite juniorky 16-17 rokov do 59kg………………………………………………1