2.KOLO ŽIACKEJ LIGY TAUK A VUKABU – 24.11.2019

Dňa 24.11.2019 sa konalo 2. Kolo žiackej ligy TAUK a VUKABU v Kežmarku na ktorej sa zúčastnili aj 27 cvičenci Karate klubu IGLOW Spišská Nová Ves.

Naši cvičenci získali celkom 35 medailí z toho 9 zlatých, 13 strieborných a 13 bronzových.

Karate Klub IGLOW, o. z.

Jednotlivci

disciplína        štarty   1. miesto         2. miesto         3. miesto         spolu

agility                19             3                     5                      5                  13

kata                   23             0                     1                      3                   4

kumite                23           6                     7                      5                  18

Meno   kategória         Výsledok

Antoš Dominik           Agility chlapci 11 roční          2

Antoš Vojtěch            Kumite mladší kadeti 12-13 rokov nad 55kg pokročilí        1

Antoš Dominik           Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 40kg pokročilí   2

Cunik Adam   Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 45kg pokročilí          2

Cunik Adam   Kata mladší kadeti 12-13 rokov pokročilí     3

Cunik Yakob  Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 30kg pokročilí   2

Cunik Arthur  Kumite chlapci 6-7 rokov do 22kg    3

Černická Zuzana        Kumite kadetky 14-15 rokov do 54kg          1

Drabová Darina Anastázia     Kumite mladšie žiačky 8-9 rokov do 32kg začiatočníčky    2

Drabová Darina Anastázia     Agility dievčatá 9 ročné         3

Dúbravec Leonard     Agility chlapci 6 roční            2

Dúbravec Leonard     Kumite chlapci 6-7 rokov do 26kg    3

Duračinská Vivien      Agility dievčatá 7 ročné         3

Duračinská Vivien      Kumite dievčatá 6-7 rokov nad 28kg            2

Dziedzinová Zara       Kumite mladšie žiačky 8-9 rokov do 27kg pokročilé           1

Dziedzinová Zara       Kata mladšie žiačky 8-9 rokov pokročilé      3

Dziedzinová Lara       Agility dievčatá 10 ročné       1

Dziedzinová Lara       Kumite staršie žiačky 10-11 rokov do 40kg pokročilé         2

Dziedzinová Zara       Agility dievčatá 8 ročné         1

Geletko Alex  Agility chlapci 11 roční          2

Geletková Laura         Kumite mladšie kadetky 12-13 rokov nad 50kg pokročilé   3

Hlaváč Andreas          Agility chlapci 10 roční          3

Hlaváč Andreas          Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 40kg pokročilí   3

Hrubá Lenka   Kumite mladšie kadetky 12-13 rokov do 45kg začiatočníčky         1

Hrubá Lenka   Kata mladšie kadetky 12-13 rokov začiatočníčky    2

Janovčík Adam          Agility chlapci 9 roční            2

Janovčík Adam          Kumite mladší žiaci 8-9 rokov nad 34kg pokročilí   3

Kešelák Dominik        Kumite kadeti 14-15 rokov do 70kg 1

Kešelák Dominik        Kata kadeti 14-15 rokov        3

Krivda Marek Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 40kg pokročilí          1

Marčišovský Marko    Agility chlapci 8 roční            2

Papcun Samuel           Agility chlapci 6 roční            3

Petruška Mathias – Rafael      Agility chlapci 11 roční          1

Tomčovčík Ján           Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 34kg začiatočníci            2

Tomčovčík Ján           Agility chlapci 8 roční            3

 

Družstvá

disciplína        štarty   1. miesto         2. miesto         3. miesto         spolu

kata                    2          2                        0                     0                    2

kumite                2          0                        1                     1                    2

 

 

Meno   kategória         Výsledok

Karate Klub IGLOW, o. z.    Kumite družstvá mladší kadeti 12-13 rokov 2

Karate Klub IGLOW, o. z.    Kata družstvá starší žiaci 10-11 rokov          1

Karate Klub IGLOW, o. z.    Kumite družstvá starší žiaci 10-11rokov       3

Karate Klub IGLOW, o. z.    Kata družstvá mladší kadeti 12-13 rokov     1