OZNAM

Týmto oznamujeme všetkým cvičencom že tréningová príprava dňa 6.12.2019 nebude.