Žiadosť o venovanie 2% zaplatenej dane z príjmov pre karate klub IGLOW

Vážení rodičia, priatelia a priaznivci  športu karate,

Ako každý rok obraciame sa na Vás so žiadosťou o poukázanie sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 pre občianske združenie karate klub IGLOW Spišská Nová Ves.  Vami poukázané prostriedky budú účelovo využité na športové akcie a podujatia cvičencov karate a rozvoj detí a mládeže v športe karate.

V uplynulom roku 2019 sa naši pretekári zúčastnili množstva domácich a medzinárodných súťaží a získali mnoho ocenení, o ktorých ste mali a máte možnosť čítať na webovej  stránke klubu.

Naši cvičenci dosiahli v roku 2019 úspechy nielen na Slovensku ale aj vo svete.

Významné úspechy naši cvičenci dosahujú na európskych a svetových súťažiach z ktorých si priniesli  medaile.

Dosiahnuté výsledky našich zverencov sú pravidelne zverejňované na webovej stránke  klubu www.kkiglow.sk ,  ako aj na facebooku  : Karate Klub IGLOW.

Spomenuté úspechy sme dosiahli aj vďaka rodičom a priateľom a priaznivcom športu karate, ktorí poukázali finančné prostriedky v podobe 2 % z dane z príjmov pre náš klub.

Ak ste sa rozhodli darovať 2% z dane pre karate klub IGLOW Spišská Nová Ves tu sú bližšie informácie a inštrukcie:

 Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 :

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane z príjmov za rok 2019 :

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

1. Vyplniť „Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane z príjmov„, a zároveň si  v mzdovej učtárni zamestnávateľa potvrdiť „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019″.

2. Obidve potvrdenia odovzdať na daňovom úrade príslušnom podľa trvalého bydliska, resp. sídla firmy najneskôr do konca apríla 2019.

Za Vaše kladné rozhodnutie  pre náš klub, Vám v mene Karate Klubu IGLOW Spišská Nová Ves úprimne ďakujeme.