Odovzdávanie ďakovných listov a ocenení za umiestnenie

Dňa 22.2.2020 na Veľkej cene Slovenska v Bratislave boli Slovenským zväzom karate odovzdané ďakovné listy a ocenenia súťažiacim ktorí sa umiestnili na Majstrovstvách Európy kadetov, juniorov a U21 202 ktoré sa konali v Maďarku.

Ocenení boli aj dvaja cvičenci karate klubu Iglow Spišská Nová Ves a to Sára Krivdová za 3 miesto a Dominik Kešeľak za 2 miesto.