3. KOLO ŽIACKEJ LIGY VÚKABU A TAÚK SEZÓNA 2019 – 2020 – Košice

Dňa 8.3.2020 sa v Košiciach konalo 3. kolo žiackej ligy VÚKABU a TAÚK na ktorej sa zúčastnili aj cvičenci karate klubu Iglow.

Naši 14 cvičenci získali celkom 23 medailí a obsadili tak 4 miesto zo všetkých zúčastnených 20 klubov.

Karate Klub IGLOW, o. z.

Jednotlivci

disciplína             štarty    1. miesto             2. miesto             3. miesto             spolu

agility                      9               4                              1                           2                           7

kata                       13               0                              3                           1                           4

kumite                 14               6                              3                           3                       12

Meno                                kategória                                                                Výsledok

Antoš Dominik  Agility chlapci 11 roční   3

Antoš Vojtěch  Kumite kadeti 14-15 rokov do 70kg         1

Antoš Vojtěch  Kata kadeti 14-15 rokov               3

Antoš Dominik  Kumite starší žiaci 10-11 rokov nad 40kg pokročilí            1

Cunik Adam       Kata mladší kadeti 12-13 rokov pokročilí               2

Cunik Adam       Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 45kg pokročilí        1

Dúbravec Leonard          Kumite chlapci 6-7 rokov do 22kg            2

Duračinská Vivien           Kumite mladšie žiačky 8-9 rokov nad 37kg začiatočníčky               2

Dziedzinová Zara             Kata mladšie žiačky 8-9 rokov pokročilé                2

Dziedzinová Zara             Agility dievčatá 9 ročné 1

Dziedzinová Zara             Kumite mladšie žiačky 8-9 rokov do 32kg pokročilé         1

Dziedzinová Lara             Agility dievčatá 10 ročné              1

Dziedzinová Lara             Kumite staršie žiačky 10-11 rokov do 40kg pokročilé       1

Geletko Alex     Agility chlapci 11 roční   2

Geletková Laura              Kumite mladšie kadetky 12-13 rokov nad 50kg pokročilé             3

Hrubá Lenka      Kumite mladšie kadetky 12-13 rokov do 45kg začiatočníčky        1

Hrubá Lenka      Kata mladšie kadetky 12-13 rokov začiatočníčky               2

Janovčík Adam Kumite mladší žiaci 8-9 rokov nad 34kg pokročilí               3

Janovčík Adam Agility chlapci 9 roční      1

Krivda Marek    Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 40kg pokročilí        3

Petruška Mathias – Rafael           Agility chlapci 11 roční   1

Petruška Mathias – Rafael           Kumite starší žiaci 10-11 rokov nad 40kg pokročilí            2

Tomčovčík Ján  Agility chlapci 8 roční      3

 

Družstvá

disciplína             štarty    1. miesto             2. miesto             3. miesto             spolu

kata                         1                 0                            0                               1                     1

kumite                     4               2                            2                               0                        4

 

Meno   kategória            Výsledok

Karate Klub IGLOW, o. z.             Kata družstvá starší žiaci 10-11 rokov     3

Karate Klub IGLOW, o. z.             Kumite družstvá mladší kadeti 12-13 rokov         1

Karate Klub IGLOW, o. z.             Kumite družstvá mladšie žiačky 8-9 rokov           1

Karate Klub IGLOW, o. z.             Kumite družstvá starší žiaci 10-11rokov 2

Karate Klub IGLOW, o. z.             Kumite družstvá mladšie kadetky 12-13 rokov  2