OZNAM – prihláška do CVČ

Milí rodičia a cvičenci

Týmto Vás žiadame o vyplnenie prihlášky do do záujmového útvaru (klubu, kurzu) v školskom roku 2020/2021.

Túto prihlášku žiadame vyplnenú a podpísanú odovzdať trenérovy Martinovi Košalovi na tréningu do 16.9.2020.

Prihláška:   prihlaska_do_cvc_2020