Oznam tréningová príprava, nábor nových členov

Týmto Vám oznamujeme že vzhľadom na prijaté opatrenia sa budú naďalej tréningy ako aj  nábor nových členov konať vo vonkajších priestoroch areály školy do 30.09.2020.

Žiadam aby si cvičenci priniesli športovú obuv a chrániče.

Tréning a nábor nových členov začína o 17:00 hod.

Znova prípomíname aby cvičenci priniesli vypísané prihlášky do CVČ