Ing. Viliam Mjartan – predseda Olympijského klubu Spišská Nová Ves, podpora športu karate

Predseda Olympijského klubu Spišská Nová Ves Ing. Viliam Mjartan sa zúčastnil tréningovej prípravy športovcov Karate klubu Spišská Nová Ves kde podporil v športe karate nielen už dlhodobo cvičiacich ale hlavne nových  a začínajúcich cvičencov ktorí sa rozhodli venovať športu karate.