Kontakt

O.Z. IGLOW – Karate Club

Javorová 9, 05201 Spišská Nová Ves

PaedDr. Jaroslav Javorský

IČO:                        35533099

DIČ:                        2022782927

Bankové spojenie:  ČSOB 4007572691 / 7500

SK49 7500 0000 0040 0757 2691

PaedDr. Jaroslav Javorský

0903 601117

jaro.javorsky14@gmail.com

 

ing.Martin Košala

0905 292590

kosalamartin@stonline.sk

 

Maroš Čech

0902 308608

motto7062@gmail.com