NÁBOR NOVÝCH ČLENOV

NÁBOR NOVÝCH ČLENOV 🤔Chcete, aby Vaše dieťa bolo DISCIPLINOVANÉ a SÚSTREDENÉ? 🤔Chcete, aby sa NAUČILO STARAŤ O SVOJE TELO? 🤔Aby vedelo REŠPEKTOVAŤ nielen SEBA, ale aj OSTATNÝCH okolo seba? 🤔Aby bolo TRPEZLIVÉ, VYTRVALÉ A CIEĽAVEDOMÉ? Prihláste ho na karate!🥋 Kladieme veľký dôraz na: 💪Silu ⚡️Rýchlosť 🧘‍♀️Vytrvalosť 😇Mentálnu prípravu 🥵Fyzickú námahu Tréning vedú vyučení tréneri 🥋s…